Warning: A non-numeric value encountered in /web/htdocs3/kancelariaksiegowawawpl/home/www/wp-content/themes/Divi-2.5.3/functions.php on line 5560

Zmiana w sposobie oskładkowania umów zlecenie od 2016 roku.

Od 1 stycznia przyszłego roku wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1831). Nowela ta wprowadza obowiązek odprowadzania składek ZUS od umów zlecenie do wysokości płacy minimalnej (1850 zł w 2016r.). Oznacza to, że nie będzie już można skorzystać z popularnej obecnie metody „optymalizacji” kosztów ubezpieczeń społecznych, polegającej na zawieraniu kilku umów zlecenie i wskazywaniu jednej, z reguły najniższej, jako będącej podstawą ubezpieczenia.

Należy pamiętać, że to na płatniku ciąży obowiązek prawidłowego naliczenia składek. Oznacza to, że należy dołożyć wyjątkowej staranności w celu udokumentowania posiadania przez zleceniobiorcę źródła ubezpieczenia. Wydaje się, że najpewniejszym dokumentem jest w tym przypadku RMUA pracodawcy.