Warning: A non-numeric value encountered in /web/htdocs3/kancelariaksiegowawawpl/home/www/wp-content/themes/Divi-2.5.3/functions.php on line 5560

Mali przedsiębiorcy zatrudniający nie więcej niż 9 osób mają, po spełnieniu warunków, prawo do zwolnienia ze składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. By jednak prawo to zrealizować, konieczne jest złożenie indywidualnego wniosku. Najprościej i najszybciej można tego dokonać za pomocy platformy ZUS PUE. Poniżej postaram się przybliżyć tę procedurę.

 

W pierwszym kroku należy zalogować się do platformy ZUS PUE oraz przejść do zakładki “Płatnik”:

 

W kolejnym kroku należy przejść do zakładki “Usługi”

 

Następnie w katalogu usług należy wyszukać usługę o skrócie “RDZ” – wyświetli się właściwy formularz. Należy uruchomić link “Przejdź do usługi” i potwierdzić “OK”.

 

W formularzu na 2 stronie należy zaznaczyć – czy wniosek dotyczy samego przedsiębiorcy czy również osób ubezpieczonych (pracowników) oraz podać przychód za pierwszy miesiąc zwolnienia ze składek (obecnie – marzec) – w przypadku osób zamozatrudnionych.

 

Do wniosku RDZ koniecznie trzeba dołączyć kopię (skan) formularza dotyczącego pomocy publicznej. Podaje się z nim rodzaj działalności gospodarczej (wg PKD) oraz krótką informację o sytuacji finansowej. Proszę pamiętać o jego podpisaniu. Jest on dostępny pod poniższym adresem:

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Za%C5%82%C4%85cznik+do+wniosku+elektronicznego+RDZ.xls/978da5e5-1dea-7441-cd9a-1975f17cd04d

 

Procedura nie jest więc długa, przy sprawnym działaniu systemu (proponuję wieczorem) zajmuje najwyżej kilkanaście minut.