W Dzienniku Ustaw pod poz. 1385 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Zgodnie z rozporządzeniem od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 1850 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 1750 zł.

Pin It on Pinterest

Share This