Warning: A non-numeric value encountered in /web/htdocs3/kancelariaksiegowawawpl/home/www/wp-content/themes/Divi-2.5.3/functions.php on line 5560

Do jednorazowej amortyzacji podatkowej ma prawo podatnik który w roku podatkowym rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i tzw. mały podatnik.

Małym podatnikiem w 2016 r. będzie podatnik, którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył w 2015 r. kwoty 5 092 000 zł. ( 1 200 000 euro przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października 2015 r, który wyniósł 4,2437 zł; wynik obliczenia zaokrąglony do 1000 zł)

Łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku 2016 nie może przekroczyć 212 000 zł ( 50 000 euro przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października 2015 r, który wyniósł 4,2437 zł; wynik obliczenia zaokrąglony do 1000 zł).

Podstawa prawna:

art. 16k ust. 7-12 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1334

art. 22k ust. 7-13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1333

Pin It on Pinterest

Share This